Vi har daglig akutte tider og akut tider til smertepatienter.

ventetid for ikke akutte patienter 6 uger.

Høreklinikken, Høreapparatbehandling og justeringer ved Annette Svarre har ingen ventetid.