ventetider

Vi har daglig akutte tider og tider til smertepatienter. Ventetid for ikke akutte patienter er ca. 12 -14 uger.

Høreklinikken, Høreapparatbehandling og justeringer ved Annette Svarre har ingen ventetid.