OBS: VIGTIG MEDDELELSE
Telefontid 9-11:30,det er ikke muligt at booke E-konsultationer. Vi svarer alle patienter , som venter er i telefon kø.
Regeringen og sundhedsmyndighederne har den 11.3 meddelt at indsatsen mod smittespredning af Covid19 (corona) ændres.
Dette indebærer at ALLE personer med influenzasymptomer, forkølelse og feber, fra nu af anses som mulige smittespredere. Dette gælder også for personer der ikke har været i udlandet eller har været i kontakt med personer smittet med covid19. Kun alvorligt syge skal fremover podes for covid19.
Alle med influenzasymptomer, forkølelse og feber skal blive hjemme og undgå kontakt med andre mennesker indtil man er rask.
Ved alvorlige symptomer med åndenød og væsentlig påvirket almentilstand skal man ringe til sin egen læge.
DET PRIMÆRE HENSYN GÅR NU UD PÅ AT BESKYTTE PERSONER MED NEDSAT IMMUNSYSTEM OG ALVORLIGE KRONISKE LIDELSER (HJERTE- OG LUNGESYGDOMME, KRÆFT MM) MOD SMITTE. DESUDEN ER DET VIGTIGT AT SUNDHEDSPERSONALET IKKE SMITTES OG DERMED SÆTTES UD AF SPILLET
Fra torsdag den 12. marts lukker klinikken derfor ned for alle konsultationer som ikke er akutte og uopsættelige.
Patienter med mistanke om kræftsygdomme og akutte skader, modtages fortsat i klinikken efter aftale.
Alle andre anmodes om at blive hjemme og i stedet ringe til klinikken om nødvendigt.
Det vil sige at FØLGENDE KONSULTATIONER ANNULLERES foreløbig i to uger, men formentlig i længere tid:
1) Rutinemæssige kontroller af øre-, næse- og halsproblemer
2) Patienter med almindelige forkølelses- og influenzasymptomer inkl mistanke om covid19 infektion.
Vi håber på forståelse og appellerer til at alle medvirker til at nedsætte smitterisikoen. Husk at hoste i ærmet eller væk fra andre, husk at vaske hænder eller bruge sprit efter kontakt med personer eller genstande der kan smitte.