Snorken og søvnapnoe

Søvnapnoe medfører forringet vejrtrækning under søvn på grund af nedsat luftpassage – obstruktion – i de øvre luftveje. Obstruktionen kan skyldes lokale forhold i de øvre luftveje, forsnævringer i næsen eller i svælget fx på grund af tilbagefald af tungen osv. Disse forhold medfører kortere eller længerevarende perioder, hvor vejrtrækningen stopper, ofte i kombination med udtalt snorken. Dette forringer søvnkvaliteten og sænker iltniveauet i blodet. Ubehandlet har søvnapnoe negativ indvirkning på fx hjertekarsygdomme, livskvalitet og dagtræthed. Behandlingen er primært symptomatisk og rettet mod opretholdelse af frie luftveje.

Klinikken tilbyder udredning i hjemmet for søvnapnoe med moderne søvnregistrering.