Væske i mellemørerne

Mange børn har i kortere eller længere perioder væske i mellemørerne. Tilstanden opstår ofte i forbindelse med forkølelse eller efter mellemørebetændelse. Symptomerne er dårlig hørelse og “propper” i ørerne.

Sprogudviklingen kan være langsom eller gå i stå, BOEL-prøven klares ikke, barnet skruer op for TV osv. Barnet kan blive indadvendt og vil ikke så gerne lege med kammeraterne. Der kan også være andre symptomer: Barnet sover ikke så godt om natten, vil ikke lægges ned – hverken på puslebordet eller til middagssøvnen, barnet virker ikke så glad som tidligere, er “umulig” og opførslen bliver småbarnlig, hører slet ikke efter mere, er aggressiv eller passiv. Symptomerne kan være meget plagsomme både for barnet og omgivelserne.

Den endelige diagnose stilles af lægen eller øre-næse-halslægen, der undersøger ørerne og foretager en trykmåling, som afslører, om trommehinderne kan bevæge sig. Endelig foretages måling af hørelsen enten ved en rigtig høreprøve hos børn, der er store nok til at deltage, eller ved hjælp af et apparat, der kan måle hørelsen uden barnets medvirken.

Væske i mellemørerne giver øget risiko for at få mellemørebetændelse, og både trommehinder og mellemører kan tage skade, hvis tilstanden er langvarig. Store børn kan lære at “puste luft ud i ørerne”og herved fjerne væsken, enten ved at holde sig for næsen og puste (Valsalvas manøvre) eller ved at “puste ballon op med næsen” (“Otovent”). Dræn i trommehinderne.

Ved langvarig tilstand med væske i mellemørerne er det nødvendigt at anlægge dræn i trommehinderne, hvilket gøres i en kortvarig fuld bedøvelse. Risikoen ved operationen er mindre end risikoen for varige mén af sygdommen. Efter anlæggelse af dræn skal barnet kontrolleres jævnligt hos øre-næse-halslægen.

Det er vigtigt, at der ikke kommer vand ind i mellemørerne, så ved badning i svømmehal eller havvand, skal man bruge svømmeørepropper – ikke vandskyende vat, der ikke er tæt nok. Ved badning hjemme er det ikke nødvendigt at bruge propper, blot der ikke kommer sæbe i ørerne. Hvis der er kommet vand i ørerne, kan der komme smerter og/eller øreflåd, der kan behandles med øredråber.

Drænene bliver som regel udstødt efter nogle måneder. Hvis ikke, kan de fjernes af øre-næse-halslægen. Trommehinderne gror sammen af sig selv; i de meget sjældne tilfælde, hvor det ikke sker, kan en mindre operation komme på tale.

Forebyggelse af væske i mellemørerne Der er enkelte ting, som er vigtige: Rygning i hjemmet – også under emhætten, på terrassen eller i andre lokaler. Pasning i institution – jo flere børn sammen jo værre. Arv: At være søskende til et “ørebarn” er en meget stor risiko. Drenge er mere udsatte end piger.